DIT ZIJN WIJ.

HET OUDSTE STUDENTENCAFÉ VAN NEDERLAND.

De Bogt fen Guné is het oudste studentencafé van Nederland. Het staat zelfs op de gevel: ‘Studinte Waerdshûs, It âldste fan Nederlân’. Hoewel Franeker al sinds 1811 geen universiteit meer binnen de stadsgrenzen heeft, was dat tot die tijd wel het geval. In 1585 vestigde de universiteit zich tegenover het pand van de familie Sjaerdema, dat later als herberg en kroeg dienst ging doen. Het was zeekapitein Ian Alesz die zich hier in 1664 in het pand vestigde en het café vernoemde naar de Bocht van Guinee, een zeestraat aan de route naar de ‘Goudkust’ waar Alesz zijn geld had verdiend.


DE 5e woensdag na 30 juni.

De Bogt fen Guné is onlosmakelijk verbonden met de Friese kaatssport. Het pand ligt dan ook tegen het Sjûkelân aan. In de volksmond ook vaak ‘het Wimbeldon van de kaatssport’ genoemd. Het veld, waar iedere 5e woensdag na 30 juni de PC plaatsvindt, oftewel Frieslands bekendste kaatswedstrijd. Overal door het pand hangen foto’s en opgeknapte kaatswanten van prominenten uit deze sport.
Een zaak vol historie.

SOCIËTEIT VOOR FRIESE STUDENTEN.

Uit schriftelijke bronnen is bekend, dat de studenten uit die tijd, drinkpartijen hadden in de herberg van Franeker. Zij waren als leden van de academie vrijgesteld van de accijnzen die op het bier rustten. In 1935 werd de ‘Bogt’ de officiële sociëteit voor Friese studenten aan de Nederlandse hogescholen en academies.
Nog steeds gebruiken verschillende studentendisputen het beroemde café voor inauguraties of afstudeerborrels.
De professoren van weleer kijken ingelijst vanaf de wand op de gasten neer.


bij de tijd.

Ruim 430 jaar oud maar nog steeds van deze tijd. Co2 of confettikanon, niets is ons te gek. Ieder weekend is het café de uitgelezen plek om lekker te onthaasten en om dat stoom van je af te blazen. De resident dj’s laten je dansen tot vroeg in de morgen,
de bar crew is er voor een avond zonder zorgen.